Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Naptár

2017

Évközi idő

A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának (titkának) nem valami különös szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében., kiváltképp a vasárnapokon. Ezt az időszakot hívjuk évközi időnek.

Július

július 9: Évközi XIV. vasárnap Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal. (Introitus - Kezdőének)

július 10: köznap

július 11: Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje (ünnep) Az umbriai Nursiában (ma Norcia) született 480 körül. Rómában nevelkedett, Subiaco vidékén remeteéletet kezdett, ahol összegyűjtötte tanítványait, majd Monte Cassinóra ment. Itt híres kolostort alapított, és Regulát állított össze, amely mindenfelé elterjedt. Ezért a nyugati szerzetesség atyjának is szokták őt nevezni. 547. március 21-én halt meg, de már a VIII. század végétől sokfelé július 11-én emlékeztek meg róla. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.

július 12: köznap

július 13: Szent Henrik (szabadon választható emléknap) Baváriában (Bajorország) született 973-ban. Szent István királyunk feleségének, Boldog Gizellának bátyja. Szent Imre az ő nevét kapta a keresztségben. Atyja örökébe lépett a hercegség kormányzásában, majd később császárrá választották. Kitűnt az Egyház életének megreformálásában és a missziós munka előmozdításában. Több püspökséget alapított, és számos monostort gazdagított. 1024. július 13-án halt meg. III. Jenő pápa 1146-ban iktatta a szentek sorába.

július 14: Lellisi Szent Kamill áldozópap (szabadon választható emléknap) Az abruzzókbeli Chieti közelében született 1550-ben. Előbb katonai szolgálatot teljesített, majd megtérve, a betegek gondozására kötelezte el életét. Pappá szentelték, majd 1582-ben megalapította a Jó halál atyái társaságot, amely a hajléktalanokat befogadta, és a betegeket szolgálta. Rómában halt meg 1614. július 14-én.

július 15: Szent Bonaventura püspök és egyháztanító (emléknap) Az etruriai Bagnoregióban született 1218 körül. Bölcseleti és hittudományi tanulmányait Párizsban folytatta, majd tanárrá nevezték ki. Rendtársait, a kisebb testvéreket (a ferenceseket) eredményesen tanította. Okosan és bölcsen kormányozta rendjét, amelynek főnökévé választották. Albanói bíboros püspökké nevezték ki. 1274. július 15-én halt meg Lyonban. Számos hittudományi és bölcseleti művet írt.

július 16: Évközi XV. vasárnap Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem. (Introitus - Kezdőének)

július 17: Szent Zoerárd-András és Benedek remeték (szabadon választható emléknap) A XI. században Lengyelországból jöttek Magyarországra. Zoerárd-András előbb remeteéletet élt Tropiében (tarnowi egyházmegye), majd a Nyitra melletti Zoborhegyen levő Szent Hippolit bencés kolostor tagja lett. A tökéletes élet után vágyódva — apátja engedélyével — újra remeteségbe vonult, Trencsén közelébe, ahol 1010 körül meghalt. Tanítványa, Benedek, még 3 évig követhette szent mestere életet, amikor rablók megölték, és a Vág folyóba dobták. Szent László király idején, 1083. július 17-én avatták szentté őket. Ereklyéiket a nyitrai székesegyházban nagy tisztelettel őrzik. 

július 18: Szent Hedvig királynő (emléknap) Magyarországon született 1374-ben, Nagy Lajos és Boszniai Erzsébet leányaként. 1384-ben Lengyelország királynőjévé koronázták. Jagelló Ulászlóval, Litvánia nagyhercegével kötött házassága eredményezte a litván herceg és nép megtérését. Férjével együtt fáradozott a vilniusi püspökség megalapításán (1388). Nagy gondot fordított mind saját maga, mind embertársai üdvösségére. A hit, a szeretet és az alázatosság példaképe volt. Neki köszönhető a hittudományi kar megalapítása és az egyetem megújulása Krakkóban. Erényekben és érdemekben gazdagon halt meg Krakkóban, 1399-ben. II. János Pál pápa 1997. június 8-án avatta szentté Krakkóban.

július 19: köznap

július 20: Szent Apollinaris püspök és vértanú (szabadon választható emléknap) Szent Apollinaris a 2. század vége felé a pogányok között hirdette Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát. A hagyomány szerint Ravenna (Flaminia tartomány) püspöke volt, és székvárosát a vértanúság díszével gazdagította. Július 23-án költözött az Úrhoz.

július 21: Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító (szabadon választható emléknap) 1559-ben született Brindisiben. Kapucinus lett, rendtársait a teológiára tanította, rendjében különféle megbízatásokkal halmozták el. Fáradhatatlan és hatékony vándorprédikátorként bejárta Európát, így 1601-ben Magyarországra is eljutott, ahol Székesfehérvár és Csókakő ostrománál győzelemre lelkesítette a magyarokat a törökök ellen. Számos művet is írt, amelyekben a hitet mutatta be. Meghalt Lisszabonban 1619. július 22-én.

július 22: Szent Mária Magdolna (emléknap) Krisztus tanítványaihoz tartozott. Jelen volt halálánál, és Húsvétvasárnap hajnalban elsőként láthatta meg a feltámadt Megváltót (Mk 16, 9). Tisztelete főként a XII. században terjedt el a nyugati egyházban.