Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mária-imádságok

 
III. Imádságok a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére:
A szentolvasó:
 
A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk…, három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk. Sok helyen szokásban van, hogy elimádkozzák a következő imádságot:
 
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.


Az örvendetes olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,

A tizedekre:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,

A világosság olvasója

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,

A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

A fájdalmas olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,

A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett,
2. akit érettünk megostoroztak,
3. akit érettünk tövissel koronáztak,
4. aki érettünk a keresztet hordozta,
5. akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsőséges olvasó

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,

A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadt,
2. aki a mennybe felment,
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte;,
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
 
 
 
Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy Tied legyek!
Tied életben, halálban, Tied jóban és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre.
Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!
 
Anyám, Tebenned bízom és remélek!
Anyám, Teutánad epedek!
Anyám, Te jóságos kegyelmezz!
Anyám, Te hatalmas védelmezz!
Anyám, jöjj, segíts imádkozni!
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
 
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja, szomorúak Vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke! Föld reménye, mennynek ékessége!
 
Ki kérte segítségedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgattatlanul?
Azért mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben és halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, és meghalok ezen hitemben:
Mária segít, hogy együtt lehessünk a mennyben!
 
Szűz Szülője Istennek! Engedd, hogy Tied legyek!
Tied életben, halálban, Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre.
Szűz Szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!
 
 

Időszaki Mária-antifónák:

Adventben és karácsonykor:

Áldunk, Megváltónknak Anyja,
nyílt kapuja fönn a magas égnek,
és tengercsillag!
Nyújts oltalmat nékünk,
szánd meg jóra vágyó népedet!
Hisz te lettél Anyja csodálatos módon
szent és áldott Teremtődnek:
szűz azelőtt, szűz utána is,
Gábor angyal köszöntött,
néked ávét mondván.
Szánj meg, kérünk, minden bűnöst!

Húsvéti időben:

Égi Királynő, örvendezz, alleluja,
mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja!
Feltámadott, amint mondta, alleluja.
Kérleld az Istent értünk, alleluja!

Az év többi részében:

Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén.
Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nékünk,
méhed szent gyümölcsét, hogy őt e számkivetés után lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!

Áldott szép Úrnőnk a mennyben,
rólad angyalok ajka zengjen:
áldott gyökér, égi ajtó,
földnek drága napfényt adó!

Örülj, szé Szűz, dicső ékes,
nincsen más ily tiszta fényes;
szép vagy, az Úr legyen véled,
Krisztust értünk imáddal kérleld!

 

Az Akathisztosz himnusz az Istenszülő Szűzhöz (részlet)

Mint bátor hadvezérnek győzelmi éneket,
s mint megszabadítónknak minden rossztól,
hálaadó imát zengünk neked, Istenszülő!
S ki legyőzhetetlenül hatalmas vagy,
kérünk téged, mentsd meg a te szolgáidat minden bajtól,
hogy teljes szívből énekeljük néked:
Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

1. ikosz

A trónálló angyal elküldetett a mennyből, hogy így köszöntse az Istenszülőt:
“Üdvözlégy!” És látván téged, Urunk, már előre megtestesülten,
elcsodálkozott, és megállva, szellemi hangon ily módon köszönté őt:

Üdvözlégy, ki által öröm derül föl reánk;
üdvözlégy, ki által megsemmisül az átok;
üdvözlégy, ki által az elesett Ádám új életre szólíttatik;
üdvözlégy, ki által Éva megszabadul könnyeitől!

Üdvözlégy, magasság, melyet emberi gondolat föl nem ér;
üdvözlégy, mélység, melyet angyali szemek sem láthatnak be;
üdvözlégy, ki a mennyei Király trónja vagy;
üdvözlégy, mert hordozod azt, ki fönntart mindeneket!

Üdvözlégy, csillag, ki előre jelezted a Napot;
üdvözlégy, isteni megtestesülés edénye;
üdvözlégy, mert általad megújul a teremtmény;
üdvözlégy, mert általad imádjuk leborulva a Teremtőt!

Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen Jegyese!

A teljes változat letölthető innen.